Udzielona pomoc publiczna za 2022

Wykaz osób prawnych i fizycznych, Którym udzielono pomocy publicznej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w roku 2022.
(informacja wynikająca z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Z 2022 r. Poz. 1634 ze zm.) (pobierz)

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym z uwagi na interes publiczny lub ważny interes strony umorzono zaległości podatkowe w okresie Od 01.01.2022r. Do 31.12.2022r. (informacja wynikająca z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
O finansach publicznych (tekst jedn.: dz. U. Z 2022 r. Poz. 1634 ze zm.) (pobierz)

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym z uwagi na interes publiczny lub ważny interes strony odroczono termin płatności zobowiązań podatkowych lub rozłożono na raty spłatę zobowiązań podatkowych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
(informacja wynikająca z art. 37 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (tekst jedn.: dz. U. Z 2022r. Poz. 1634 ze zm.) (pobierz)

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono: ulgi inwestycyjne, ulgi z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego gospodarstwa rolnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
(informacja wynikająca z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (tekst jedn.: dz. U. Z 2022 r. Poz. 1634 ze zm.) (pobierz)

Wytworzył:
Udostępnił:
Żołobiński Marcin
(2023-05-30 14:54:21)
Ostatnio zmodyfikował: