Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ornecie na dzień 27.11.2022 r.