Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

 

Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę

(pobierz) pdf


Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

(pobierz) doc


Oświadczenie o niekaralności

(pobierz) pdf


Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej

(pobierz) pdf


Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy

(pobierz) doc


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Ornecie

(pobierz) pdf

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Żołobiński Marcin
(2012-05-14 07:30:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Grędziński Adrian
(2019-11-21 07:56:49)