Projekt Budżetu Gminy na 2012 rok

Projekt Budżetu Gminy na 2012 rok

 

Projekt uchwały budżetowej (pobierz) pdf

Zarządzenie Nr 138/2011 Burmistrza Ornety z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2012 (pobierz) pdf

Załączniki nr od 1, 3 - 10 (pobierz) xls

Załącznik nr 2 (pobierz) pdf

Załącznik nr 11 (pobierz) pdf

 

Uchwała Nr  RIO.VIII-0120-710/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 listopada 2011 roku (pobierz) pdf

 

Wytworzył:
Burmistrz Ornety - Ireneusz Popiel
Udostępnił:
Żołobiński Marcin
(2011-11-16 15:42:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Żołobiński Marcin
(2011-12-14 08:46:46)