Nazwa Typ Data Operacja
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ornecie w sprawie rozpatrzenia petycji RO.152.4.2021 w dniu 13 stycznia 2022 r. element menu 2023-11-30 11:49:12 MODYFIKACJA
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ornecie w sprawie rozpatrzenia petycji RO.152.4.2021 w dniu 13 stycznia 2022 r. element menu 2023-11-30 11:48:51 MODYFIKACJA
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ornecie w sprawie rozpatrzenia petycji RO.152.4.2021 w dniu 13 stycznia 2022 r. element menu 2023-11-30 11:27:19 MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Renowacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad na wieży zegarowej, budynku Ratusza Miejskiego w O dokument HTML 2023-11-24 14:21:02 MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Renowacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad na wieży zegarowej, budynku Ratusza Miejskiego w Ornecie” element menu 2023-11-24 14:21:02 MODYFIKACJA
Informacja o wyborze oferty.pdf plik 2023-11-24 14:20:34 UTWORZENIE
wykasowano plik 2023-11-24 14:18:28 USUNIĘCIE
Zapytanie ofertowe. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Renowacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad na wieży zegarowej, budynku Ratusza Miejskiego w O dokument HTML 2023-11-24 14:16:26 MODYFIKACJA
Zapytanie ofertowe. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Renowacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad na wieży zegarowej, budynku Ratusza Miejskiego w Ornecie” element menu 2023-11-24 14:16:26 MODYFIKACJA
wykasowano plik 2023-11-24 14:12:32 UTWORZENIE
petycja w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej dokument HTML 2023-10-30 12:07:51 MODYFIKACJA
Petycja w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej element menu 2023-10-30 12:07:51 MODYFIKACJA
Pismo przewodnie do Uchwały.pdf plik 2023-10-30 12:06:53 MODYFIKACJA
petycja w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej dokument HTML 2023-10-30 12:04:24 MODYFIKACJA
Petycja w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej element menu 2023-10-30 12:04:24 MODYFIKACJA