Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Ornecka Starówka - Zintegrowany Projekt Rewitalizacji Społeczno-Urbanistycznej Historycznego Centrum Ornety

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Ornecka Starówka - Zintegrowany Projekt Rewitalizacji Społeczno-Urbanistycznej Historycznego Centrum Ornety

 

Ogłoszenie  (pobierz) pdf

Rozdział I SIWZ IDW  (pobierz) pdf

Rozdział II SIWZ Załączniki do IDW (pobierz) zip

Rozdział III SIWZ Opis przedmiotu (pobierz) zip

Rozdział IV SIWZ Projekt umowy (pobierz) zip

Rozdział V SIWZ Kosztorys ofert (pobierz) zip

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (pobierz) pdf

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pobierz) pdf

Wytworzył:
Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel
Udostępnił:
Podleś Justyna
(2011-04-06 15:04:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Żołobiński Marcin
(2011-05-16 14:05:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki