Ogłoszenie o zamówieniu - Zakładanie, bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta i gminy Orneta

Gmina Orneta:

Zakładanie, bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie

miasta i gminy Orneta

 

Ogłoszenie (pobierz) pdf

Rozdział I SIWZ-IDW  (pobierz) pdf

Rozdział II SIWZ załączniki do IDW  (pobierz) zip

Rozdział III SIWZ opis przedmiotu (pobierz) zip

Rozdział IV SIWZ projekt umowy  (pobierz) zip

..............................................................................................

Wyjaśnienie treści SIWZ  (pobierz) pdf

.............................................................................................

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (pobierz) pdf

 

 

 

Wytworzył:
Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel
Udostępnił:
Podleś Justyna
(2011-03-09 14:45:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Żołobiński Marcin
(2011-03-31 14:06:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki