31.08.2009 Burmistrz Ornety zaprasza do złożenia oferty na

Burmistrz Ornety zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu do 14 000 euro prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na
 " Remont schodów zewnętrznych kamienic A,B,C,D Ratusza Miejskiego w Ornecie, dz. nr 6, obręb 3"Zaproszenie  (pobierz)  pdf

Załącznik 1 oferta  (pobierz) pdf

Załącznik 2 oświadczenie  (pobierz) pdf

Załącznik3 projekt umowy  (pobierz) pdf

Załącznik4 przedmiar robót  (pobierz) zip

Załącznik 5 projekt budowlany (pobierz) zip

Załącznik 6 oświadczenie  (pobierz)  pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (pobierz)


 
Wytworzył:
Burmistrz Ornety - Andrzej Ołtuszewski
Udostępnił:
Podleś Justyna
(2009-08-31 11:14:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Żołobiński Marcin
(2009-09-24 09:13:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki