29.04.2009 Burmistrz Ornety zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu do 14 000 euro - Wykonanie przyłączy kablowych do budynków przy ul. Kopernika w Ornecie

          Z  a  p  r  o  s  z  e  n  i  e   do złożenia oferty

Burmistrz Ornety zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu do 14 000 euro
prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na :
„Wykonanie przyłączy kablowych do budynków przy ul. Kopernika w Ornecie”
na  działce nr 154/1, 154/5, 156, 154/11, 157, 191/5, 192, 191/1, 191/6, 189/11, 193,
194, 190, 159, 153, 189/9, 197, 196, 160, 149/1, 149/3, 150 w obrębie Orneta 3


 

Zaproszenie do składania ofert (pobierz)

Załączniki (pobierz)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (pobierz)

Wytworzył:
Burmistrz Ornety - Andrzej Ołtuszewski
Udostępnił:
Żołobiński Marcin
(2009-05-15 11:38:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Żołobiński Marcin
(2009-05-15 11:41:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki