16-04-2009 r. Burmistrz Ornety zaprasza do złożenia ofert na

Burmistrz Ornety
 zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu do 14.000 euro na
 "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
pn. Budowa oraz rozbudowa uzbrojenia terenu dla potrzeb budownictwa jednorodzinnego
 w rejonie ul. Ogrodowej, Akacjowej, Świerkowej i Jaśminowej w Orneciezaproszenie (pobierz)pdf

załączniki (pobierz)zip


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (pobierz)
Wytworzył:
Burmistrz Ornety - Andrzej Ołtuszewski
Udostępnił:
Podleś Justyna
(2009-04-16 14:16:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Żołobiński Marcin
(2009-05-13 14:55:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki