Podstawy prawne działania samorządu

- Rozdział VII Konstytucji RP
 


- Ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzebmieszkańców miasta oraz załatwienie indywidualnych spraw jego mieszkańców
Wytworzył:
Udostępnił:
Lewandowska Agnieszka
(2003-07-14 14:01:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Socha Aleksandra
(2021-11-02 08:10:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki