Ewidencje inne

Dodatków mieszkaniowych
      ewidencję prowadzi Referat Finansowy - dodatki mieszkaniowe

 


Pracowników Urzędu
      ewidencję prowadzi Referat Organizacyjny


Pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych
      ewidencję prowadzi Referat Organizacyjny

Skarg i wniosków
      ewidencję prowadzi Referat Organizacyjny

Umów o dzieło
      ewidencję prowadzi Referat  Finansowy

Umów - zleceń
      ewidencję prowadzi Referat Finansowy

Wydanych zaświadczeń
- o nie zaleganiu w podatkach

- o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego

- o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażona w hektarach przeliczeniowych.

   ewidencję prowadzi Referat Finansowy

Sprzedaży nieruchomości na terenie miasta i gminy
      ewidencję prowadzi Referat Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Zbiorników bezodpływowych
      Referat Ochrony Środowiska , Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Przydomowych oczyszczalni ścieków
    Referat Ochrony Środowiska , Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Wytworzył:
Udostępnił:
Lewandowska Agnieszka
(2003-07-02 08:55:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Żołobiński Marcin
(2012-08-09 12:37:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki