19.06.2023 r. Zapytanie ofertowe - Część 1: Wykonanie okresowej kontroli rocznej - przeglądy podstawowe istniejących obiektów mostowych – 20 szt (według zał. nr 2a, 2b, 2c i 2d). Część 2: Wykonanie ok

Zapytanie ofertowe 

Część 1: Wykonanie okresowej kontroli rocznej - przeglądy podstawowe istniejących obiektów mostowych – 20 szt (według zał. nr 2a, 2b, 2c i 2d).

Część 2: Wykonanie okresowej kontroli rocznej – przeglądy podstawowe dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Orneta – 34 ulic o łącznej długości 10,940 km oraz dróg gminnych poza granicami administracyjnymi miasta – 25 dróg o łącznej długości 67,820 km, (według zał. nr 3).

Część 3: Wykonanie pomiarów warunków widoczności na 3 przejazdach kolejowych kategorii „D”, (według załącznika nr 4)

 

Zapytanie ofertowe (pobierz)

Załączniki (pobierz)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz)

Wytworzył:
Z up. Burmistrza - Andrzej Gierlof, Z-ca Burmistrza
Udostępnił:
Żołobiński Marcin
(2023-06-19 14:45:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Żołobiński Marcin
(2023-07-05 16:15:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki