☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Ornecie

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekty uchwał LVII sesja Rady Miejskiej 01.03.2023 r.

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia – druk 389. (pobierz)

2. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Orneta a Gminą Miłakowo i Gminą Godkowo w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w 2023 r. na linii komunikacyjnej na trasie Miłakowo – Podągi – Orneta – druk 390. (pobierz)

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk 391. (pobierz)

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk 392. (pobierz)

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2023 – 2034 – druk 393. (pobierz)

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2023 r. – druk 394. (pobierz)

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miłakowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację w 2023 r. porozumienia w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – druk 395. (pobierz)

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lidzbarskiemu – druk 396. (pobierz)

 

 

Projekty uchwał LV sesja Rady Miejskiej 12.01.2023 r.

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2023 r. - druk 387 (pobierz)

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR BRM.0007.105.2018 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - druk 385 (pobierz)

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR BRM.0007.104.2018 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - druk 386 (pobierz)

Wytworzył:
Udostępnił:
Nowicka Katarzyna
(2023-01-13 11:12:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowicka Katarzyna
(2023-03-06 13:00:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 779127