Udzielona Pomoc Publiczna

Udzielona Pomoc Publiczna

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym z uwagi na interes publiczny lub ważny interes strony umorzono zaległości podatkowe w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (pobierz)

Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w roku 2019 (pobierz)

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym z uwagi na interes publiczny lub ważny interes strony odroczono termin płatności zobowiązań podatkowych lub rozłożono na raty spłatę zobowiązań podatkowych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (pobierz)

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono: ulgi inwestycyjne, ulgi z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego gospodarstwa rolnego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (pobierz)

Wytworzył:
Udostępnił:
Grędziński Adrian
(2020-05-29 16:54:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Grędziński Adrian
(2020-05-29 17:02:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki