Bezpłatna Pomoc Prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w filii Starostwa Powiatowego w Ornecie ul. Dworcowa 4, jest udzielania nieodpłatna pomoc prawna od poniedziałku do piątku w godz. w godz. 8.30 – 12.30.

 Punkt ten jest prowadzony przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” z siedzibą w Olsztynie, a pomoc prawna będzie udzielana przez radców prawnych lub osoby, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.


Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w filii Starostwa Powiatowego w Ornecie ul. Dworcowa 4, jest udzielania nieodpłatna pomoc prawna przez radców prawnych i adwokatów od poniedziałku do piątku w godz. w godz. 8.30 – 12.30. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 89 767 79 00, w godz. 8.00 – 14.00.

Wytworzył:
Udostępnił:
Żołobiński Marcin
(2017-11-21 14:43:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Ejkszto Karol
(2019-08-16 09:41:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki