Budżet na 2018 rok

Projekt budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr RO.0050.165.2017 Burmistrza Ornety z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok.(pobierz)

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2018 r. (pobierz)

Załączniki (pobierz)

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-668/17 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 listopada 2017 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ornety projekcie uchwały budżetowej gminy Orneta na 2018 rok (pobierz)

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-670/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 listopada 2017 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Orneta na 2018 rok (pobierz)


Uchwała Nr RIO.VIII-0120-61/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Orneta na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2030 oraz uchwały budżetowej na rok 2018. (pobierz) 

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-62/18 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Orneta na 2018 rok. (pobierz)

 

Wytworzył:
Burmistrz Ornety - Ireneusz Popiel
Udostępnił:
Żołobiński Marcin
(2017-11-15 13:31:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Żołobiński Marcin
(2018-02-06 13:28:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki