Zaproszenie do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest renowacja płyty głównej hali widowiskowo - sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornecie

Zaproszenie do składania ofert
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornecie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu
prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie
Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornecie z dnia 22.05.2014r. w sprawie
regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro na:

Przedmiotem zamówienia jest renowacja płyty głównej hali widowiskowo – sportowej
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornecie

Zaproszenie do złożenia ofert (pobierz)  pdf

Formularz ofertowy (pobierz) zip


08.08.2017 r. Unieważnienie postępowania (pobierz) pdf

Wytworzył:
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornecie
Udostępnił:
Żołobiński Marcin
(2017-07-13 14:43:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Grędziński Adrian
(2017-08-08 14:46:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki