Pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań

Burmistrz Ornety zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza Ornety z dnia 22.05.2014r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na:
 
Pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań:
 
1. „Przebudowa drogi gminnej klasy L nr 115008N, oraz mostu
drogowego przez rzekę Drwęcę Warmińską”
 
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 115012N na odcinku km ok. 0+750 do km
2+008 w miejscowości Krosno - etap III”
 

Zaproszenie (pobierz)

Załączniki (pobierz)


Informacja o unieważnieniu postępowania (pobierz)

Wytworzył:
Burmistrz Ornety - Ireneusz Popiel
Udostępnił:
Żołobiński Marcin
(2017-04-21 12:17:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Żołobiński Marcin
(2017-05-16 14:26:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki