08.02.2017 r. Burmistrz Ornety zawiadamia o możliwości ubiegania się przez Gminę Orneta w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - Obszar priorytetowy 2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki