04.01.2016 r. Zapytanie ofertowe - Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta.

Zapytanie ofertowe - Opracowanie studium wykonalności: Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta.

Zaproszenie do złożenia ofert (pobierz)

Załączniki (pobierz)


12.01.2017 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz)

Wytworzył:
Z up. Burmistrza - Andrzej Gierlof, Z-ca Burmistrza
Udostępnił:
Żołobiński Marcin
(2017-01-04 13:42:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Żołobiński Marcin
(2017-01-12 14:37:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki