Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orneta na lata 2016 - 2027

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Ornecie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2016 – 2027 (pobierz) pdf

 

Zarządzenie Nr RO.0050.164.2015 Burmistrza Ornety z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2027 (pobierz) pdf
 
Załączniki (pobierz) zip

 


Uchwała Nr RIO.VIII-0120-575/15 Składu orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 listopada 2015 roku 

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ornety projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i Gminy Orneta na lata 2016 - 2027 (pobierz) pdf


Uchwała Nr RIO.VIII-0120-12116 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 listopada 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Orneta na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2027 oraz uchwały budżetowej na rok 2016 (pobierz) pdf

Wytworzył:
Burmistrz Ornety - Ireneusz Popiel
Udostępnił:
Grędziński Adrian
(2015-11-17 14:38:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Żołobiński Marcin
(2016-02-25 12:22:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki