Projekt Budżetu Gminy Orneta na 2016 rok

Budżetu Gminy na 2016 rok

Projekt Uchwały Budżetowej na 2016 rok (pobierz) pdf

Zarządzenie Nr RO.0050.165.2015 Burmistrza Ornety z dnia 13 listopada 2015 w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok (pobierz) pdf

Załączniki (pobierz) zip

 

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-575/15 Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ornety projekcie uchwały budżetowej miasta i Gminy Orneta na 2016 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w tym projekcie (pobierz) pdf

 


Uchwała Nr RIO.VIII-0120-122/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej gminy Orneta na 2016 rok.  (pobierz)pdf


Uchwała Nr RIO.VIII-0120-122/16 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 lutego 2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej gminy Orneta na 2016 rok

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-121/16 Składu orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Orneta na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2027 oraz uchwały budżetowej na rok 2016

 

(pobierz)  pdf

Wytworzył:
Burmistrz Ornety - Ireneusz Popiel
Udostępnił:
Grędziński Adrian
(2015-11-17 14:29:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Żołobiński Marcin
(2016-04-14 12:47:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki