GPPiRPA / GPPN / Sprawozdania

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 (pobierz)

Harmonogram realizacji GPPiRPA na rok 2015 (pobierz)

2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 (pobierz)

Harmonogram realizacji GPPN na rok 2015 (pobierz)

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 (pobierz)

Harmonogram realizacji GPPN na rok 2016 (pobierz)

4. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 (pobierz)

Harmonogram realizacji GPPN na rok 2016 (pobierz)

5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 (pobierz)

Harmonogram realizacji GPPiRPA na rok 2017 (pobierz)

6. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 (pobierz) 

Harmonogram realizacji GPPN na rok 2017 (pobierz)

7. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 (pobierz)

8. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2018 (pobierz)

9. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 (pobierz)

10. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (pobierz)

11. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 (pobierz)

12. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 (pobierz)

13. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 - uchwała zmieniająca (pobierz)

14. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 - uchwała zmieniająca (pobierz)

15. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 - uchwała zmieniająca (pobierz)

16. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 (pobierz)

17. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (pobierz)


1. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017 (pobierz)

2. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018 (pobierz)


1. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017 (pobierz)

2. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018 (pobierz)

1. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019 (pobierz)

2. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019 (pobierz)


1. Uchwała Nr BRM.0007.30.2020 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr BRM.0007.78.2019 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020” (pobierz)

2. Harmonogram realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020 (pobierz)


1. Uchwała Nr BRM.0007.74.2020 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr BRM.0007.30.2020 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 maja 2020r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020” (pobierz)

2. Harmonogram realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021 (pobierz)

3. Uchwała NR BRM.0007.67.2020 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.” (pobierz)

4. Uchwała NR BRM.0007.68.2020 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.” (pobierz)


1. Uchwała NR BRM.0007.25.2021 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 26 maja 2021 zmieniająca uchwałę Nr BRM.0007.67.2020 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021” (pobierz)

2. Uchwała Nr BRM.0007.26.2021 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr BRM.0007.68.2020 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021” (pobierz)


1. Raport finansowy z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020 (pobierz)

2. Raport finansowy z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 (pobierz)

2.  Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 (pobierz)

3.  Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020 (pobierz)


1. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2021 (pobierz)

2. ARMONOGRAM  REALIZACJIGMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  NA  ROK 2021 (pobierz)


ROK 2022

1. Uchwała NR BRM.0007.67.2021 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.” (pobierz)

2. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2022 (pobierz)

3. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2022 (pobierz)


1. Uchwała NR BRM.007.66.2021 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.” (pobierz)

2. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2022 (pobierz)

3. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2022 (pobierz)


1. Raport finansowy z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021 (pobierz)

2. Raport merytoryczny z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021 (pobierz)

3. Raport finansowy z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021 (pobierz)

4. Raport merytoryczny z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021 (pobierz)


1. Uchwała NR BRM.0007.15.2022 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022” (pobierz)

2. Gminny Program Profilaktyki I Rozwiązania Problemów Alkoholowych Oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 (pobierz)

3. Harmonogram realizacji Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 (pobierz)

Wytworzył:
Udostępnił:
Grędziński Adrian
(2014-05-23 11:34:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Żołobiński Marcin
(2022-05-25 15:12:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki