Ustawy

1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (pobierz)

2. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (pobierz)

3. Zarządzenie Nr RO.0050.85.2018 Burmistrza Ornety z dnia 18.06.2018r. w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Orneta. (pobierz)

4. Zarządzenie Nr RO.0050.19.2019 Burmistrza Ornety z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Orneta (pobierz)

5. Zarządzenie nr RO.0050.156.2018 Burmistrza Ornety z dnia 14.11.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Ornecie (pobierz)

6. Zarządzenie Nr RO.0050.106.2021 Burmistrza Ornety z dnia 06 października 2021 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ornecie  (pobierz)

Wytworzył:
Udostępnił:
Grędziński Adrian
(2014-05-23 11:18:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Żołobiński Marcin
(2022-11-04 08:45:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki