Mienie Komunalne

Struktura Mienia Komunalnego

stanowiącego własność  Miasta i Gminy Orneta

 

Gmina miejsko-wiejska Orneta obejmuje obszar 24.423 ha w tym miasto – 963ha, obszar wiejski 23.460 ha.

 

Gmina jest właścicielem 901 ha gruntów z czego w mieście 485 ha i gminie 416 ha.

 

Struktura użytkowania gruntów gminnych:

 • 23,10 ha - grunty oddane w wieczyste użytkowanie
 • 8,99 ha - użyczone
 • 286 ha – grunty pod drogami, ścieżkami
 • 45 ha – lasy ogólnodostępne
 • 61 ha – tereny związane z zasobem mieszkaniowym
 • 13 ha – wody (rowy, stawy)
 • 13 ha – grunty przeznaczone na cele publiczne (parki, zieleńce, cmentarze)
 • 18 ha – nieużytki
 • 98 ha – grunty przeznaczone pod inwestycje

 

Grunty gminy czasowo użytkowe rolniczo – 152,30 ha

Grunty gminy czasowo użytkowe jako ogrody przydomowe – 9,60 ha

Grunty zabudowane garażami – 0,90 ha

Grunty dzierżawione na prowadzenie działalności gospodarczej – 0,36 ha

 

W zasobie gminy są nieruchomości zabudowane:

 • Ratusz – Siedziba Urzędu Miejskiego w Ornecie,
 • 2 Przedszkola – przy ul. 1-go Maja i Kopernika w Ornecie,
 • 4 Szkoły Podstawowe – przy ul. Zamkowej i Kopernika w Ornecie oraz
  w miejscowościach wiejskich: Bażyny i Mingajny,
 • Gimnazjum przy ul. Warmińskiej w Ornecie,
 • Miejski Dom Kultury – przy ul. 1-go Maja w Ornecie,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji – przy  ul. Sportowej w Ornecie,
 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. 1-Maja w Ornecie,
 • Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej – ul. Wodna w Ornecie,
 • Ochotnicza Straż Pożarna  przy ul Mickiewicza w Ornecie oraz w  miejscowościach wiejskich: Bażyny, Mingajny, Henrykowo,
 • Część nieruchomości przy ul. Olsztyńskiej w Ornecie (po Zakładzie Nr 1 PROKOM),
 • Nieruchomość przy ul. Dworcowej  w Ornecie (była baza STW),
 • Część nieruchomości przy ul. Dworcowej (była baza Zakładów Mięsnych)
 • Cześć nieruchomości (byłej bazy TRANSROL) przy ul. Krośnieńskiej w Ornecie,
 • Część biurowca przy ul.  Dworcowej w Ornecie,
 • Budynek przy ul. Braniewskiej w Ornecie ( po jw.),
 • 23 budynki w całości stanowiące własność gminy i 211 budynków stanowiących własność  wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada współudziały.
Wytworzył:
Danuta Osińska
Udostępnił:
Lewandowska Agnieszka
(2003-07-01 14:40:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Żołobiński Marcin
(2017-11-15 14:34:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki