Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka niemieckiego dla 2 uczestników projektu systemowego Otwieramy Drzwi w Przyszłość , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w rama

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka niemieckiego dla 2 uczestników projektu systemowego Otwieramy Drzwi w Przyszłość , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej pomocy przez ośrodki pomocy społecznej

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz) pdf

SIWZ (pobierz) zip

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz) pdf

Wytworzył:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornecie
Udostępnił:
Żołobiński Marcin
(2011-11-14 12:19:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Żołobiński Marcin
(2011-11-25 14:08:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki