28.09.2011 Ogłoszenie o zamówieniu usługi. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orneta (poza granicami administracyjnymi miasta Orneta) w zakresie odśnieżania i zwalczania ś

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orneta
(poza granicami administracyjnymi miasta Orneta) w zakresie odśnieżania i
zwalczania śliskości w sezonie zimowym 2011/2012

 

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pobierz) zip

-----------------------------------------------

11.10.2011r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (pobierz) pdf

Wytworzył:
Z-ca Burmistrza Ornety - Andrzej Gierlof
Udostępnił:
Żołobiński Marcin
(2011-09-28 15:25:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Grędziński Adrian
(2011-10-12 08:09:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki