16.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mingajny

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mingajny

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz) pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pobierz) zip

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (pobierz) pdf

 

15.09.2011 r. - Informacja o wyborze kolejnej oferty najkorzystniejszej (pobierz) pdf

Wytworzył:
Prezes Zarządu PWiK - Henryk Sobociński
Udostępnił:
Żołobiński Marcin
(2011-08-16 13:57:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Żołobiński Marcin
(2011-09-16 07:57:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki