12.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Orneta: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 40 uczestników projektów konkursowych Szansa dla kobiet oraz Czas na zmiany, współfinansowan

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Orneta: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 40 uczestników projektów konkursowych
Szansa dla kobiet oraz Czas na zmiany, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. II.1.2

 

Ogłoszenia o zamówieniu (pobierz) pdf

Załączniki SIWZ (pobierz) zip

 

19.08.2011r. pytania i odpowiedzi (pobierz) pdf

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (pobierz) pdf

Wytworzył:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Udostępnił:
Żołobiński Marcin
(2011-08-12 11:48:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Żołobiński Marcin
(2011-08-31 11:13:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki