NazwaTypDataOperacja
Schemat organizacyjny i struktura stanowiskdokument2020-02-26MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr RO.0050.28.2020 Burmistrza Ornety z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ornecie.el. menu2020-02-26MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr RO.0050.28.2020 Burmistrza Ornety z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ornecie.el. menu2020-02-26MODYFIKACJA
Zarządzenie Burmistrza Ornety nr RO.0050.27.2020 z dnia 20.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.el. menu2020-02-26MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr RO.0050.28.2020 Burmistrza Ornety z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ornecie.el. menu2020-02-26MODYFIKACJA
Zarządzenie nr RO.0050.25.2020 Burmistrza Ornety w sprawie udostępnienia lokali na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej.el. menu2020-02-26MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr RO.0050.28.2020 Burmistrza Ornety z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ornecie.el. menu2020-02-26MODYFIKACJA
Zarządzenie nr RO.0050.24.2020 Burmistrza Ornety w sprawie udostępnienia pomieszczeń na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej.el. menu2020-02-26MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr RO.0050.28.2020 Burmistrza Ornety z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ornecie.el. menu2020-02-26MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr RO.0050.21.2020 Burmistrza Ornety z dnia 07 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy Młodszego Referenta ds. windykacji należności podatkowych w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Ornecieel. menu2020-02-26MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr RO.0050.28.2020 Burmistrza Ornety z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ornecie.el. menu2020-02-26MODYFIKACJA
Zarządzenie nr RO.0050.17.2020 Burmistrza Ornety, z dn. 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.el. menu2020-02-26MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr RO.0050.28.2020 Burmistrza Ornety z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ornecie.el. menu2020-02-26MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr RO.0050.16.2020 Burmistrza Ornety z dnia 30.01.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty organizacji pozarządowych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych oraz kontrolującej przyznane dotacje z budżetu gminy Orneta na rok 2020.el. menu2020-02-26MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr RO.0050.28.2020 Burmistrza Ornety z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ornecie.el. menu2020-02-26MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr RO.0050.15.2020 Burmistrza Ornety z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Ornecie.el. menu2020-02-26MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr RO.0050.28.2020 Burmistrza Ornety z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ornecie.el. menu2020-02-26MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr RO.0050.14.2020 Burmistrza Ornety z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy Młodszego Referenta ds windykacji należności podatkowych w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Ornecie.el. menu2020-02-26MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr RO.0050.28.2020 Burmistrza Ornety z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ornecie.el. menu2020-02-26MODYFIKACJA
Zarządzenie Burmistrza Ornety nr RO.0050.13.2020 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.el. menu2020-02-26MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>