Podstawy prawne działania samorządu

- Rozdział VII Konstytucji RP


- Ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzebmieszkańców miasta oraz załatwienie indywidualnych spraw jego mieszkańców
Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Lewandowska
(2003-07-14 14:01:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Justyna Podleś
(2008-09-26 11:13:49)