Ewidencje ogólnodostępne

Placówek oświatowych
          ewidencję prowadzi Stanowisko ds. Oświaty i Kultury

Działalności gospodarczej
          ewidencję prowadzi Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej

Zezwoleń na zbiórki publiczne, zezwoleń na zorganizowanie imprezy masowej
          ewidencję prowadzi Stanowisko ds. Promocji, Turystyki i Sportu

Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
          ewidencję prowadzi Stanowisko ds. Działalności Gspodarczej

Obiektów świadczących usługi hotelarskie
          ewidencję prowadzi Stanowisko ds. Promocji, Turystyki i Sportu

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Lewandowska
(2003-07-02 08:40:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Justyna Podleś
(2012-08-02 08:49:15)