Kierownictwo, Wydziały i Samodzielne Stanowiska Urzędu


jpeg

pok. nr 3

STANOWISKO DS. OBSŁUGI KANCELARYJNEJ I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

tel. (55) 22 10 200, fax (55) 22 10 210

BURMISTRZ ORNETY

Ireneusz Popiel

ZASTĘPCA BURMISTRZA ORNETY

Andrzej Gierlof

jpeg

pok. nr 4

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KANCELARYJNYCH RADY MIEJSKIEJ

tel. (55) 22 10 207

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Józef Uzar tel. (55) 22 10 207

jpeg

pok. nr 5

REFERAT ORGANIZACYJNY:

STANOWISKO DS. KADR I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

tel. (55) 22 10 221

STANOWISKO DS. PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
 
tel. (55) 22 10 221
 
STANOWISKO DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE
 
tel. (55) 22 10 221

jpeg

pok. nr 6

SKARBNIK GMINY

Anna Kich tel. (55) 22 10 217

jpeg

pok. nr 7

REFERAT FINANSOWY

Kierownik Referatu tel. (55) 22 10 234

STANOWISKO DS. EWIDENCJI I KONTROLI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

tel. (55) 22 10 222

STANOWISKO DS. EWIDENCJI I KONTROLI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

tel. (55) 22 10 222

jpeg

pok. nr 8

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KULTURY I OŚWIATY
 
tel. (55) 22 10 229

jpeg

pok. nr 9

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PROMOCJI, TURYSTYKI I SPORTU

tel. (55) 22 10 209

POMOC ADMINISTRACYJNA PRZY SAMODZIELNYM STANOWISKU DS. PROMOCJI, TURYSTYKI I SPORTU

tel (55) 22 10 209

jpeg

 

pok. nr 10

REFERAT FINANSOWY

STANOWISKO DS. WYMIARU I NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH

tel. (55) 22 10 213

STANOWISKO DS. WYMIARU NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH I BHP.

tel. (55)22 10 213

STANOWISKO DS. WYMIARU NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH I BHP

tel. (55) 22 10 213

jpeg

pok. nr 11

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

tel. (55) 22 10 218

jpeg

pok. nr 12

SEKRETARZ GMINY

Natalia Brycka tel. (55) 22 10 215

jpeg

Kamieniczka A

REFERAT FINANSOWY

STANOWISKO DS. OBSŁUGI KASY

tel. (55) 22 10 214

STANOWISKO DS. OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

tel. (55) 22 10 214

STANOWISKO DS. WINDYKACJI NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH

tel. (55) 22 10 233

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INFORMATYKI

tel. (55) 22 10 206

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW WOJSKOWYCH I OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

tel. (55) 22 10 225

jpeg

Kamieniczka B

REFERAT FINANSOWY STANOWISKO DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

tel. (55) 22 10 238

REFERAT ROLNICTWA, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Kierownik Referatu tel. (55) 22 10 220

STANOWISKO DS. GOSPODAROWANIA ZASOBEM MIENIA GMINNEGO

tel. (55) 22 10 227

tel. (55) 22 10 224

tel. (55) 22 10 208

tel. (55) 22 10 231

jpeg

Kamieniczka C

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH

tel. (55) 22 10 223

URZĄD STANU CYWILNEGO

tel. (55) 22 10 228

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KULTURY I OŚWIATY, ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO

tel. (55) 22 10 236

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INWESTYCJI I FUNDUSZY POMOCOWYCH

tel. (55) 22 10 201

tel. (55) 22 10 203

jpeg

Kamieniczka D

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I DROGOWNICTWA

Kierownik Referatu tel. (55) 22 10 230

STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

tel. (55) 22 10 232

STANOWISKO DS. DRÓG

tel.(55) 22 10 202

STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ

tel. (55) 22 10 226

jpeg

ul. Mickiewicza 1

Samodzielne stanowisko ds. profilaktyki uzależnień 

tel. (55) 24 23 947

Pomoc administracyjna przy samodzielnym stanowisku ds. profilaktyki uzależnień

tel. (55) 24 23 947

jpeg

ul. Mickiewicza 16

(Remiza OSP)

OSP

tel. (55) 24 21 008 

STRAŻ MIEJSKA

tel. (55) 620 19 86

POMOC ADMINISTRACYJNA PRZY STRAŻY MIEJSKIEJ

tel. (55) 620 19 86