Sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego będącego w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Ornecie