Polityka Jakości ISO 9001:2015

1. Zarządzenie nr RO.0050.118.2016 Burmistrza Ornety z z dnia 28.10.2016 r. w sprawie ustalenia Polityki Jakości w Urzędzie Miejskim w Ornecie (pobierz)

 2. Zarządzenie Nr RO.0050.107.2016 Burmistrz Ornety z dnia 05.10.2016 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, administratora ds. Systemu zarządzania Jakością oraz zespołów auditorów wewnętrznych (pobierz)

3. Certyfikat ISO 9001 (pobierz)

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Żołobiński
(2018-10-08 13:35:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Żołobiński
(2018-10-08 13:55:37)