1.
Dyrektor - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornecie Mirosław Bieliński (pobierz) pdf
2.
Dyrektor - Miejskiego Domu Kultury w Ornecie Nela Justyna Chojnowska-Ochnik (pobierz) pdf
3.
Prezes Zarządu -  Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Administrator Sp. zo.o. Izabela Troczek-Ciećka

(pobierz) pdf

 
4.
 
Dyrektor - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ornecie Elżbieta Suchodolska (pobierz) pdf

5.

 

Prezes Zarządu - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWiK"Sp. zo.o. w Ornecie Mariusz Skrzyński  (pobierz)pdf

6.

 

Kierownik - Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornecie Henryka Wołodźko  (pobierz)pdf
7. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornecie Dorota Ring

(pobierz)pdf

8. Dyrektor - Szkoły Podstawowej w Bażynach Alina Mańkut

(pobierz)pdf

9. Dyrektor - Szkoły podstawowej w Mingajnach Anna Kulka

(pobierz)pdf

10. Dyrektor - Gimnazjum nr 2 w Ornecie Krystyna Badyda

(pobierz)pdf

11. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Ornecie Małgorzata Szuba

(pobierz)pdf

12. Dyrektor Przedszkola nr 1 w Ornecie Dorota Antonowicz

(pobierz)pdf

13. Dyrektor Przedszkola nr 2 w Ornecie Barbara Kobierska - Brendler

(pobierz)pdf

 

14.

Zastępca Dyrektora - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornecie Mirosława Baran (pobierz) pdf

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adrian Grędziński
(2017-08-17 14:15:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Grędziński
(2017-08-17 14:23:53)