1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (pobierz)

2. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (pobierz)

3. Zarządzenie Nr RO.0050.85.2018 Burmistrza Ornety z dnia 18.06.2018r. w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Orneta. (pobierz)

4. Zarządzenie Nr RO.0050.19.2019 Burmistrza Ornety z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Orneta (pobierz)

5. Zarządzenie nr RO.0050.156.2018 Burmistrza Ornety z dnia 14.11.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Ornecie (pobierz)

Wytworzył:
Udostępnił:
Adrian Grędziński
(2014-05-23 11:18:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Grędziński
(2019-10-18 10:31:40)